"Orange Walk Khu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

thumb|right|200px|Orange Walk Khu '''Orange Walk Khu''' sī Belize ê chi̍t ê khu, hú-siâⁿ tī Orange Walk Tìn. {{B… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
thumb|right|200px|Orange Walk Khu '''Orange Walk Khu''' sī Belize ê chi̍t ê khu, hú-siâⁿ tī Orange Walk Tìn. {{B… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
匿名使用者