"North Abaco" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

thumb|right|200px|North Abaco '''North Abaco''' sī Bahamas ê chi̍t ê koān, tī Abaco Tó. {{Bahamas hêng-ch… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
thumb|right|200px|North Abaco '''North Abaco''' sī Bahamas ê chi̍t ê koān, tī Abaco Tó. {{Bahamas hêng-ch… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
匿名使用者