"Siú-to͘ Séng (Bahrain)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Siú-to͘ Séng''' sī Bahrain ê chi̍t ê séng (''muḥāfaẓah''). {{Bahrain hêng-chèng-khu}} Category:Bahrain ê séng ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Siú-to͘ Séng''' sī Bahrain ê chi̍t ê séng (''muḥāfaẓah''). {{Bahrain hêng-chèng-khu}} Category:Bahrain ê séng ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
匿名使用者