"Christ Church (Barbados)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

'''Christ Church''' sī Barbados ê chi̍t ê kàu-khu. {{Barbados hêng-chèng-khu}} Category:Barbados ê kàu-khu ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p
('''Christ Church''' sī Barbados ê chi̍t ê kàu-khu. {{Barbados hêng-chèng-khu}} Category:Barbados ê kàu-khu ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
(Mò̤ chă)
匿名使用者