"Lō͘-se-a" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
|chú-iàu cheh-ji̍t =
|kok-ka tāi-hō = RUS
|kok-chè bāng-he̍k miâ-chheng sok-siá = [[.ru]] [[.рф]] |
|kok-chè tiān-oē khu-hō = +7
}}
5

次編輯