"Chhiam-ûi" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (added Category:Chhiam-ûi using HotCat
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
'''ChhianChhiam-ûi''' sī chi̍t-lūi tn̂g-tō͘ pí khoan-tō͘ kē chiaⁿ chē ê [[soàⁿbu̍t-chit]], hêngē-sái êhun châichū-liāu,jiân chūkah ha̍p-sêng nn̄g chióng. Chū-jiân lâi-goân ū [[si̍t-bu̍t]] kap tōng-bu̍t mô͘-phôe; lēng-gōa mā ū jîn-kang chè-chō ê [[ha̍p-sêng chhian-ûi]], [[thoàⁿ-sò͘ chhian-ûi]], he̍k-chiá [[po-lê chhian-ûi]] téng-téng.
 
[[Category:Châi-liāu]]
181

次編輯