"Chhiam-ûi" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
'''Chhiam-ûi''' sī chi̍t-lūi tn̂g-tō͘ pí khoan-tō͘ kē chiaⁿ chē ê [[bu̍t-chit]], ē-sái hun chū-jiân kahkap ha̍p-sêng nn̄g chióng. Chū-jiân lâi-goân ū [[si̍t-bu̍t]] kap [[tōng-bu̍t]] mô͘-phôe;ê lēng-gōamo͘. mā ū jînJîn-kang chèchò--chō ê ū [[ha̍p-sêng chhianchhiam-ûi]], [[thoàⁿ-sò͘ chhianchhiam-ûi]], he̍k-chiákap [[po-lê chhianchhiam-ûi]] téng-téng.
 
[[Category:Châi-liāu]]
181

次編輯