"The Economist" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
({{italic}} '''The Economist''' (ì-sù: "Keng-chè-ha̍k-chiá") sī chi̍t hūn bí-lé-pài hoat-hêng ê Eng-gí khan-bu̍t, sī chi̍t chióng cha̍p-chì keh-sek… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
~ (added Category:Cha̍p-chì using HotCat
 
[[Category:Sin-bûn-chóa]]
[[Lūi-pia̍t:Cha̍p-chì]]