"The Economist" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (added Category:Cha̍p-chì using HotCat
 
{{italic}}
'''''The Economist''''' (ì-sù: "Keng-chè-ha̍k-chiá") sī chi̍t hūn bí-lé-pài hoat-hêng ê Eng-gí khan-bu̍t, sī chi̍t chióng cha̍p-chì keh-sek ê [[sin-bûn-chóa]]. Só͘-iú ê kong-si sī [[Economist Group]], chú-iàu tī [[Lûn-tun]] ê chhut-pán-siā pian-chi̍p.
 
{{stub}}