"938 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P569/P106/P27/P39 chu-liāu)
~ (BOT: Ka-thiam Wikidata P570/P106/P27/P39 chu-liāu)
 
* [[Kàu-hông Silvester 2-sè]], Hoat-kok thian-bûn-ha̍k-ka. Kàu-hông. [[1003 nî]] kòe-sin.
=== Kòe-sin ===
==== Bô ji̍t-kî ====
 
* [[Kiều Công Tiễn]], Oa̍t-lâm lâng.
== Siong-koan ==
{{Commons category|938|938 nî}}