"Mô͘-chhat" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
('''Mô͘-chhat''' (摩擦; ''friction''), ia̍h '''mô͘-chhat-le̍k''' (--力), sī chi̍t ê kó͘-tián le̍k-ha̍k ê bêng-sû; biâu-su̍t tī kò͘-thé pi… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
{{Authority control}}
[[Category:Mô͘-chhat| ]]
[[Lūi-pia̍t:Kó͘-tián le̍k-ha̍k]]
11,817

次編輯