"Chhoán-khùi" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

已移除至Ho͘-khip的重新導向
(Luuva sóa Chhoán-khùi chit ia̍h khì Ho͘-khip
 
(已移除至Ho͘-khip的重新導向)
piau-chhiam: Choán-ia̍h the̍h-tiāu
'''Chhoán-khùi''' (喘氣), kho-ha̍k-siōng mā kóng '''ho͘-khip''' ([[Eng-gí]]: ''respiration''), sī kā [[khong-khì]] sàng ji̍p kap sàng chhut [[hì-pō͘]] lâi pang-chō͘ thé-lāi kau-ōaⁿ ê ê kòe-têng, chòe chú-iàu sī sàng [[sng-sò͘]] ji̍p--khì kap sàng [[jī-sng-hòa thòaⁿ-sò͘]] chhut--khì.
#重新導向 [[Ho͘-khip]]
 
{{stub}}
[[Category:Seng-lí-ha̍k]]