"Wikipedia:Tāi-sài-koán" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
→‎English: kai-cin cit-koa eng-bun e tsho-ngo. (goa ka-ki kha bo ka-i pha im-tiau, khoaⁿ e u tioh ho a la!) (tai-oan ban-lam-gi)
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
~ →‎English: kai-cin cit-koa eng-bun e tsho-ngo. (goa ka-ki kha bo ka-i pha im-tiau, khoaⁿ e u tioh ho a la!) (tai-oan ban-lam-gi)
 
== English ==
[[Eng-gí|en]]: Welcome to the Embassy at the Minnan Wikipedia. DoPlease feel free to leave a message or two here, and someone will get back to you. Alternatively you may also contact us at the local village pump, known as [[Wikipedia:Chhiū-á-kha|Chhiū-á-kha]].
: Ambassador: [[User:Kaihsu|Kaihsu]]
 
9

次編輯