"Phok-sek-ka" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Luuva sóa Phok-sek-chiá chit ia̍h khì Phok-sek-ka
('''Phok-sek-chiá''' sī chí chi̍t khoán ùi chē chióng hun-iá lóng thang choan-bûn ê lâng. Au-chiu Bûn-gē ho̍k-heng sî-tāi ê Leonardo da Vinci… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
~ (Luuva sóa Phok-sek-chiá chit ia̍h khì Phok-sek-ka