"Phok-sek-ka" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (Luuva iōng choán-ia̍h sóa ia̍h-bīn Phok-sek-chiá kòe Phok-sek-ka
 
'''Phok-sek-chiáka''' sī chí chi̍t khoán ùi chē chióng hun-iá lóng thang choan-bûn ê lâng.
 
Au-chiu [[Bûn-gē ho̍k-heng]] sî-tāi ê [[Leonardo da Vinci]], sī chi̍t ūi it-poaⁿ kong-jīn ê phok-sek-chiáka.
 
{{stub}}
[[Category:Phok-sek-chiáka]]