"Sharp" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Sharp''' (シャープ) sī Ji̍t-pún siōng-kài toā ê kong-si. Lūi-pia̍t:Ji̍t-pún ê kong-si ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Sharp''' (シャープ) sī Ji̍t-pún siōng-kài toā ê [[kong-si]].
 
[[Lūi-pia̍t:Ji̍t-pún ê kong-si]]