"Gōa-jī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Gōa-jī''' ([[Tek-gí]]: ''Fremdwort'') sī chí chi̍t khoán [[gōa-lâi-gí]], sī tùi kî-tha [[giân-gí]] chiap ji̍p--ji̍p-lâi ê [[tan-jī]], in-ūi sú-iōng sî-kan bô kú he̍k-chiá kî-tha goân-in, in-ê siá-hoat, pí-lūn [[gí-hêng piàn-hòa]] kap [[chō-jī-hoat]] téng sêng-hun iáu koh î-chhî goân gōa-gí ê hêng-sek.
 
{{stub}}