"Tiān-náu iû-hì" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Tiān-náu iû-hì''' ([[Eng-gí]]: ''computer game''), he̍k-chiá '''iáⁿ-siōng iû-hì''' (''video game'' "{{respell|-|ti-|oh |gém}}"), tiāⁿ hông kiò '''tiān-tōng''', he̍k-chiá chiàu Eng-gí kóng ''game'' (ho͘-im: '''gém'''/'''gé-muh'''), it-poaⁿ sī kóng keng-kòe [[sī-kak]]-sèng ê mûi-thé lâi sán-seng iû-hì khoân-kéng ê [[tiān-chú iû-hì]] (''electronic game''), ū pau-koat tàu tī [[tiān-sī]] ê choan-ēng iû-hì-ki, tī [[kò-jîn tiān-náu]] chi̍p-hêng ê [[PC gém]], sió-hêng ê chhiú-téng iû-hì-ki, he̍k-chiá te̍k-pia̍t ūi iû-hì siat-kè ê siong-ēng tiān-náu ''[[arcade]]'' téng hêng-khoán.
 
== Iōng-gí ==