"Ah-ūn" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (added Category:Giân-gú-ha̍k using HotCat
'''Ah-ūn''' sī sio-kâng he̍k-chiá beh-kâng ê siaⁿ-im tī chē--ê [[tan-jī]] têng-ho̍k chhut-hiān ê chêng-hêng, it-poaⁿ kóng "ah-ūn", nā bô te̍k-pia̍t ké-soeh, sī tī [[si-koa]] kapia̍h [[koa-khek]] lāi-bīn koh [[hâng]] ê siāng bóe [[im-chat]]; lēng-gōa mā koh ū chē chióng kî-tha hêng-sek.
 
Ah-ūn ū chē chióng hêng-sek.
 
{{stub}}