"Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/3 goe̍h 31 ji̍t" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
| year2 = 1822 nî
| event2 = [[Osman Tè-kok]] kun-tūi tī [[Hi-lia̍p]] ín-khí [[Chios Tô͘-sat]] sū-kiāⁿ ''(tô͘)''.
| year3 = 1889 nî
| event3 = [[Hoat-kok]] [[Pa-lí]] ê [[Eiffel Thah]] khai-hòng.
| event3 =
| year4 =
| event4 =