Sunshine678

加入於 2016-nî 7-goe̍h 31-ji̍t (Lé-pài)
無編輯摘要
<span style="font-size:200%">Góa-ê bo̍k-piau sī beh iōng Pe̍h-ōe-jī siá choân sè-kài ê tāi-chì! Thè só͘-ū kóng Tâi-gí, Bân-lâm-gí ia̍h Hok-kiàn-ōe ê Hok-kiàn kiáⁿ-sun pó-liû lán-ê giân-gí.</spanbr>
Thè só͘-ū kóng Tâi-gí, Bân-lâm-gí ia̍h Hok-kiàn-ōe ê Hok-kiàn kiáⁿ-sun pó-liû lán-ê giân-gí.</span>
11,925

次編輯