"Tn̂g-lâng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(Sin ia̍h: '''Hoâ-jîn''' (華人) kóng-ê sī î-bîn hái-gōa jî-chhiáⁿ kui-hoà gōa-kok kok-che̍k ê Tiong-kok-lâng kah in ê āu-tāi. I ê khài-liām chham Hàn-jîn...)
 
'''Hoâ-jîn''' (華人) kóng-ê sī [[î-bîn]] hái-gōa jî-chhiáⁿ [[kui-hoà]] gōa-kok kok-che̍k ê [[Tiong-kok-lâng]] kah in ê āu-tāi. I ê khài-liām chham [[Hàn-jîn]] sio-siâng, lóng sī [[bûn-hoà]] siōng ê Tiong-kok-lâng. [[Tông-tiâu]] sî-tāi ê Hàn-jîn tiāⁿ-tiāⁿ chū-chheng '''TôngTn̂g-jînlâng''' (唐人), só͘-í in tòa ê só͘-chāi chiū hō-chòe [[Tông-jîn-ke]].
{{stub}}
[[Category:Hoâ-jîn| ]]
11,927

次編輯