"Bûn-pún (bûn-ha̍k lí-lūn)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (A-lú-mih sóa Bûn-pún chit ia̍h khì Bûn-pún (bûn-ha̍k lí-lūn)
:''Tiān-náu kho-ha̍k siōng ê bûn-pún, khòaⁿ [[bûn-pún tóng-àn]].''
 
'''Bûn-pún''' ([[Eng-gí]]: ''text'') tī [[bûn-ha̍k lí-lūn]] tang-tiong sī thang hō͘ lâng "[[tha̍k]]" ê mi̍h-kiāⁿ, chhan-chhiūⁿ bûn-ha̍k, lō͘-phiau, kiàn-tio̍k-bu̍t ê an-pâi hêng-sek, ho̍k-chong ê iūⁿ-sek lóng thang tòng chò bûn-pún lâi liáu-kái.