"URL" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''URL''' sī bāng-lō͘ ê chū-chí. {{Authority control}} Category:bāng-lō͘ ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
 
'''URL''' sī Eng-gí '''Thóng-it-khoán Chu-goân Chē-chí-hō''' (''Uniform Resource Locator'') ê sio̍k-siá, sī bāng-lō͘ ê chū-chí.
{{Authority control}}
[[Category:bāng-lō͘]]