"Tāi-bú-hiong" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Tāi-bú-hiong''' sī Tâi-oân Tâi-tang-koān ê 1 ê hiong. {{Tâi-tang-koān}} Category:Tâi-tang-koān ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
 
[[File:Palangoe - Tāibú - (Dawu, Taitung County).svg|thumb]]
 
'''Tāi-bú-hiong''' sī [[Tâi-oân]] [[Tâi-tang-koān]] ê 1 ê hiong.