"Kok-Kiōng Lāi-chiàn" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
[[File:ChineseCivilWarCollage.PNG|thumb|right|200px|Kok-Kiōng Lāi-chiàn]]
'''Kok-Kiōng Lāi-chiàn''' (國共內戰), mā kiò choè '''Kok-Kiōng Chiàn-cheng''' (國共戰爭), sī 20 sè-kí [[Tiong-hoâ Bîn-kok]] chèng-hú (iû [[Tiong-kok Kok-bîn-tóng]] léng-tō) kap [[Tiong-kok Kiōng-sán-tóng]] ê chiàn-cheng.
 
Kok-Kiōng Lāi-chiàn ū nn̄g chhù: [[Tē-it-chhù Kok-Kiōng Lāi-chiàn]] kap [[Tē-jī-chhù Kok-Kiōng Lāi-chiàn]].
 
[[Category:Tiong-kok]]
匿名使用者