"Ke-bah" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Ke-bah''' sī [[ke-á]] ê bah (kiam kut-á kap sin-thé kî-tha pō͘-ūi), sī thong sè-kài siāng phó͘-phiàn ê ba̍hbah-lūi si̍t-bu̍t chi̍t khoán.
 
{{stub}}