"Hô-lân Ông-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
[[File:Kingdom_of_the_Netherlands_in_its_region_(special_marker).svg|250px|thumb|O-lân Ông-kok: [[O-lân]] kap hái-gōa kò͘-sêng-kok.]]
'''Hô-lân Ông-kok''' ([[-lân-gú]]: ''Koninkrijk der Nederlanden'', "Kē-tē ê Ông-kok"), sī 1 ê [[ū hiàn-hoat ê ông-kok]]. "KēKin-á-ji̍t Ta̍kê Kok-ka"lân (LowÔng-kok Countries/Benelux)sī chi̍t ê 1 hūn4 ê kò͘-chú.sêng Ikok-ka (constituent country) sailiân-pakha̍p cho͘-sêng ê ông-kok: [[Au-chiulân]], kap [[Pak HáiAruba]], [[Pe̍k-ní-gīCuraçao]], kap [[Tek-kokSint Maarten]] sio-liâm.
 
[[2010 nî]] [[10 goe̍h 10 ji̍t]], Hô-lân Ông-kok hùi-tû i ê chū-tī-kok [[Hô-lân léng Antilles]], kái choè 3 ê kò͘-sêng-kok: Aruba, Curaçao kap Sint Maarten; í-ki̍p 3 ê [[Carib Hô-lân]] ê chū-tī-chhī: [[Bonaire]], [[Sint Eustatius]] kap [[Saba]].
'''Hô-lân Ông-kok''' ([[Kē-tē-gú]]: ''Koninkrijk der Nederlanden'', "Kē-tē ê Ông-kok"), sī 1 ê [[ū hiàn-hoat ê ông-kok]]. "Kē-tē Ta̍k Kok-ka" (Low Countries/Benelux) ê 1 hūn-chú. I sī tī sai-pak [[Au-chiu]], kap [[Pak Hái]], [[Pe̍k-ní-gī]], [[Tek-kok]] sio-liâm.
 
Kē-tē-kok pau-koat [[Hô-lân (tē-tài)|Hô-lân]]; in-ui Hô-lân sī kó·-chá [[Kē-tē Chhit Séng Liân-ha̍p]] ([[1581 nî]] kàu [[1795 nî]]) ê keng-chè niá-thâu ê séng, só·-í lâng tiāⁿ-tiāⁿ kā Kē-tē-kok kap Hô-lân lām chò-hóe; taⁿ sı̍t-chāi Hô-lân sī Hô-lân ê 2 ê séng: [[Pak Hô-lân]] kap [[Lâm Hô-lân]].
 
Hô-lân sī [[Au-chiu Liân-bêng]] ê hōe-ôan kok-ka, mā ū iōng [[euro]].
 
Hô-lân tī 17 sè-kì ū-bat thóng-tī [[Tâi-oân]].
 
== Ki-pún chu-liāu ==
[[File:Netherlands-CIA_WFB_Map-10-10-10.png|right]]
* [[Koaⁿ-hong gí-giân]]: Hô-lân-gú
* [[Siú-to·]]: Hô-lân ê hêng-chèng siú-hú sī [[Den Haag]], [[Kok-chè Hoat-têng]] mā tī hia; [[hiàn-hoat]] kui-tēng ê siú-to· sī [[Amsterdam]].
* Siāng-tōa ê siâⁿ-chhī: Amsterdam
* [[Kok-ka ê Thâu-lâng]]: Lú-ông Beatrix
* [[Chhōa-thâu ê pō·-tiúⁿ]]: Mark Rutte
* [[Bīn-chek]]: 41,526 [[km²]] (pâi tē-131-ūi)
* [[Jîn-kháu]]:
** 16,297,196 ([[2005]])
** [[Jîn-kháu bi̍t-tō·|Bi̍t-tō·]]: 393/km²
 
== Hêng-chèng-khu ==
:''Chham-khó: [[Hô-lân ê séng]]
Kē-tē-kok hun chò 12 ê séng.
* [[Drenthe]]
* [[Flevoland]]
* [[Friesland]]
* [[Gelderland]]
* [[Groningen]]
* [[Lâm Holland]]
* [[Limburg]]
* [[Overijssel]]
* [[Pak Brabant]]
* [[Pak Holland]]
* [[Utrecht]]
* [[Zeeland]]
 
== Siong-koan ==
匿名使用者