"Lān-chiáu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

使用 "{{delete}}" 取代內容
~ (唐吉訶德的侍從 sóa Im-keng chit ia̍h khì Iān-chiáu
(使用 "{{delete}}" 取代內容)
piau-chhiam: 替換
{{delete}}
[[File:Male_pelvic_structures.svg|thumb|right|Im-keng (siōng chiàⁿ-pêng) sī cha-po͘ lâng siⁿ-thòaⁿ hē-thóng tī sin-khu pún-thé gōa-kháu ê hit pō͘-hūn.]]
'''Im-keng''' iā-sī '''lān-chiáu''' sī [[cha-po͘]] lâng iā-sī [[tōng-bu̍t]] ê [[siⁿ-thòaⁿ hē-thóng]] tī [[sin-khu]] pún-thé gōa-kháu ê hit pō͘-hūn (bô pau-koat [[ko-oân]]), hêng chhin-chhiūⁿ chi̍t-ki. Lēng-gōa, im-keng mā sī pàng-jiō pàng--chhut-lâi ê só͘-chāi.
 
{{stub}}
 
[[Category:I-ha̍k]]
[[Category:Chhī-leng tōng-bu̍t ê kiat-kò͘]]
4,689

次編輯