"Kim" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
{{infobox n̂g-kim}}
 
'''Kim'''(-á) ([[hoà-ha̍k hû-hō]]: '''Au''', [[Latin-gí|Latin]] gí-goân: ''aurum''), iā kóng '''n̂g-kim''', sī 1 chióng chin tiōng-iàu ê [[chu-goân]], sī [[chiu-kî-pió]] lāi-té ê 1 chióng [[hoà-ha̍k goân-sò͘]], [[goân-chú-hoan]] 79. AuKim ham toā-hūn ê hoà-ha̍k-mi̍h bô chok-iōng, Kan-taⁿ [[Cl (goâniâm-sò͘)|Cl]], [[F (goânhut-sò͘)|F]], [[ông-chúi]] (aqua regia), ham [[chheng-hoà-bu̍t]] (cyanide) ē kap Aukim khí hoán-èng; lēng-goā, tī [[chúi-gîn]] (mercury)--nih, Aukim mā ē iûⁿ--khì. [[Siau-sng]] (nitric acid) ē kā Aukim í-goā ê kim-sio̍k lóng iûⁿ--khì, tiāⁿ hông the̍h lâi chhì-giām ū Aukim ia̍h bô.
 
== Hō-miâ ==
匿名使用者