"2010 nî FIFA Sè-kài Poe" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''2010 nî FIFA Sè-kài-poe''' ([[Eng-gí]]: '''2010 FIFA World Cup South Africa''') sī [[FIFA]] chú-chhui ê tē 19 hôe [[FIFA Sè-kài-poe|Kha-kiû Sè-kài-poe]] pí-sài. Pí-sài tī [[2010 nî]] [[6 goe̍h 11]] kàu [[7 goe̍h 11]] chit toāⁿ sî-kan kí-pān, tē-tiám sī [[Lâm-hui-kok]].
 
Siōng-boé [[Se-pan-gâ kok-ka kha-kiû-tūi|Se-pan-gâ]] tit tio̍h chóng koan-kun; [[-tē-koklân kok-ka kha-kiû-tūi|-tē-koklân]] chò tē-jī; [[Tek-kok kok-ka kha-kiû-tūi|Tek-kok]] tit tio̍h tē-3 miâ.
 
== Chu-keh ==
| width="20%" align="{{{align|left}}}" valign="{{{valign|top}}}" |
* AFC
** {{flagicon|Australia}} [[AustraliaÒ-chiu]]
** {{flagicon|Japan}} [[Ji̍t-pún]]
** {{flagicon|North Korea}} [[Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|Pak Tiâu-sián]]
** {{flagicon|South Korea}} [[HânTāi-hân Bîn-kok|Lâm-hân]]
 
* CAF
* CONCACAF
** {{flagicon|Honduras}} [[Honduras]]
** {{flagicon|Mexico}} [[MexicoBe̍k-se-ko]]
** {{flagicon|US}} [[Bí-kok]]
 
 
* UEFA
** {{flagicon|Denmark}} [[DanTan-kokbe̍h]]
** {{flagicon|England}} [[Eng-lân]]
** {{flagicon|France}} [[Hoat-kok]]
** {{flagicon|Germany}} [[Tek-kok]]
** {{flagicon|Greece}} [[Hi-lia̍p]]
** {{flagicon|Italy}} [[ItaliaÍ-tāi-lī]]
** {{flagicon|Netherlands}} [[-tē-koklân]]
** {{flagicon|Portugal}} [[Phû-tô-gâ]]
** {{flagicon|Serbia}} [[SrbijaSerbia]]
** {{flagicon|Slovakia}} [[SlovenskoSlovakia]]
** {{flagicon|Slovenia}} [[Slovenia]]
** {{flagicon|Spain}} [[Se-pan-gâ]]
|{{flagicon|South Africa}} [[Lâm-hui-kok]]
|{{flagicon|Argentina}} [[Argentina]]
|{{flagicon|England}} [[Eng-lân]]
|{{flagicon|Germany}} [[Tek-kok]]
|-
|{{flagicon|Mexico}} [[MexicoBe̍k-se-ko]]
|{{flagicon|Nigeria}} [[Nigeria]]
|{{flagicon|US}} [[Bí-kok]]
|{{flagicon|Australia}} [[AustraliaÒ-chiu]]
|-
|{{flagicon|Uruguay}} [[Uruguay]]
|{{flagicon|South Korea}} [[HânTāi-hân Bîn-kok|Lâm-hân]]
|{{flagicon|Algeria}} [[Algeria]]
|{{flagicon|Serbia}} [[SrbijaSerbia]]
|-
|{{flagicon|France}} [[Hoat-kok]]
! style="width:140px;"|H
|- style="text-align:left;"
|{{flagicon|Netherlands}} [[-tē-koklân]]
|{{flagicon|Italy}} [[ItaliaÍ-tāi-lī]]
|{{flagicon|Brazil}} [[Pa-se]]
|{{flagicon|Spain}} [[Se-pan-gâ]]
|-
|{{flagicon|Denmark}} [[DanTan-kokbe̍h]]
|{{flagicon|Paraguay}} [[Paraguay]]
|{{flagicon|North Korea}} [[Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|Pak Tiâu-sián]]
|{{flagicon|Switzerland}} [[Sūi-se]]
|-
|-
|{{flagicon|Cameroon}} [[Cameroon]]
|{{flagicon|Slovakia}} [[SlovenskoSlovakia]]
|{{flagicon|Portugal}} [[Phû-tô-gâ]]
|{{flagicon|Chile}} [[Chile]]
|'''7'''||3||2||1||0||4||0||4
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|{{flagicon|Mexico}} [[MexicoBe̍k-se-ko]]
|'''4'''||3||1||1||1||3||2||1
|- bgcolor="#cccccc"
|style="width:140px;"| {{flagicon|South Africa}} [[Lâm-hui-kok]]
| align="center"|–
|style="width:140px;"| {{flagicon|Mexico}} [[MexicoBe̍k-se-ko]]
| 1:1 (0:0)
|-
| {{flagicon|France}} [[Hoat-kok]]
| align="center"|–
| {{flagicon|Mexico}} [[MexicoBe̍k-se-ko]]
| 0:2 (0:0)
|-
| bgcolor="#EEEEEE" colspan="4" |6 goe̍h 22, 16:00 in Rustenburg
|-
| {{flagicon|Mexico}} [[MexicoBe̍k-se-ko]]
| align="center"|–
| {{flagicon|Uruguay}} [[Uruguay]]
|'''9'''||3||3||0||0||7||1||6
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|{{flagicon|South Korea}} [[HânTāi-hân Bîn-kok|Lâm-hân]]
|'''4'''||3||1||1||1||5||6||-1
|- bgcolor="#cccccc"
| bgcolor="#EEEEEE" colspan="4" |6 goe̍h 12, 13:30 tī Port Elizabeth
|-
| style="width:140px;"| {{flagicon|South Korea}} [[HânTāi-hân Bîn-kok|Lâm-hân]]
| align="center"|–
| style="width:140px;"| {{flagicon|Greece}} [[Hi-lia̍p]]
| {{flagicon|Argentina}} [[Argentina]]
| align="center"|–
| {{flagicon|South Korea}} [[HânTāi-hân Bîn-kok|Lâm-hân]]
| 4:1 (2:1)
|-
| {{flagicon|Nigeria}} [[Nigeria]]
| align="center"|–
| {{flagicon|South Korea}} [[HânTāi-hân Bîn-kok|Lâm-hân]]
| 2:2 (1:1)
|-
|'''5'''||3||1||2||0||4||3||1
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|{{flagicon|England}} [[Eng-lân]]
|'''5'''||3||1||2||0||2||1||1
|- bgcolor="#cccccc"
| bgcolor="#EEEEEE" colspan="4" |6 goe̍h 12, 20:30 tī Rustenburg
|-
| style="width:140px;"|{{flagicon|England}} [[Eng-lân]]
| align="center"|–
| style="width:140px;"|{{flagicon|US}} [[Bí-kok]]
| bgcolor="#EEEEEE" colspan="4" |6 goe̍h 18, 20:30 tī Cape Town
|-
| {{flagicon|England}} [[Eng-lân]]
| align="center"|–
| {{flagicon|Algeria}} [[Algeria]]
| {{flagicon|Slovenia}} [[Slovenia]]
| align="center"|–
| {{flagicon|England}} [[Eng-lân]]
| 0:1 (0:1)
|}
|'''4'''||3||1||1||1||2||2||0
|- bgcolor="#cccccc"
|align="left"|{{flagicon|Australia}} [[AustraliaÒ-chiu]]
|'''4'''||3||1||1||1||3||6||-3
|- bgcolor="#cccccc"
|align="left"|{{flagicon|Serbia}} [[SrbijaSerbia]]
|'''3'''||3||1||0||2||2||3||-1
|}
| bgcolor="#EEEEEE" colspan="4" |6 goe̍h 13, 16:00 tī Pretoria
|-
| style="width:140px;"| {{flagicon|Serbia}} [[SrbijaSerbia]]
| align="center"|–
| style="width:140px;"| {{flagicon|Ghana}} [[Ghana]]
| {{flagicon|Germany}} [[Tek-kok]]
| align="center"|–
| {{flagicon|Australia}} [[AustraliaÒ-chiu]]
| 4:0 (2:0)
|-
| {{flagicon|Germany}} [[Tek-kok]]
| align="center"|–
| {{flagicon|Serbia}} [[SrbijaSerbia]]
| 0:1 (0:1)
|-
| {{flagicon|Ghana}} [[Ghana]]
| align="center"|–
| {{flagicon|Australia}} [[AustraliaÒ-chiu]]
| 1:1 (1:1)
|-
| bgcolor="#EEEEEE" colspan="4" |6 goe̍h 23, 20:30 tī Nelspruit
|-
| {{flagicon|Australia}} [[AustraliaÒ-chiu]]
| align="center"|–
| {{flagicon|Serbia}} [[SrbijaSerbia]]
| 2:1 (0:0)
|-
! Chha
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|{{flagicon|Netherlands}} [[-tē-koklân]]
|'''9'''||3||3||0||0||5||1||4
|- bgcolor="#ccffcc"
|'''6'''||3||2||0||1||4||2||2
|- bgcolor="#cccccc"
|align="left"|{{flagicon|Denmark}} [[DanTan-kokbe̍h]]
|'''3'''||3||1||0||2||3||6||-3
|- bgcolor="#cccccc"
| bgcolor="#EEEEEE" colspan="4" |6 goe̍h 14, 13:30 tī Johannesburg
|-
|style="width:140px;"| {{flagicon|Netherlands}} [[-tē-koklân]]
| align="center"|–
|style="width:140px;"| {{flagicon|Denmark}} [[DanTan-kokbe̍h]]
| 2:0 (0:0)
|-
| bgcolor="#EEEEEE" colspan="4" |6 goe̍h 19, 13:30 tī Durban
|-
| {{flagicon|Netherlands}} [[-tē-koklân]]
| align="center"| –
| {{flagicon|Japan}} [[Ji̍t-pún]]
| {{flagicon|Cameroon}} [[Cameroon]]
| align="center"|–
| {{flagicon|Denmark}} [[DanTan-kokbe̍h]]
| 1:2 (1:1)
|-
| bgcolor="#EEEEEE" colspan="4" |6 goe̍h 24, 20:30 tī Rustenburg
|-
| {{flagicon|Denmark}} [[DanTan-kokbe̍h]]
| align="center"|–
| {{flagicon|Japan}} [[Ji̍t-pún]]
| {{flagicon|Cameroon}} [[Cameroon]]
| align="center"|–
| {{flagicon|Netherlands}} [[-tē-koklân]]
| 1:2 (0:1)
|}
|'''5'''||3||1||2||0||3||1||2
|- bgcolor="#ccffcc"
|align="left"|{{flagicon|Slovakia}} [[SlovenskoSlovakia]]
|'''4'''||3||1||1||1||4||5||-1
|- bgcolor="#cccccc"
|'''3'''||3||0||3||0||2||2||0
|- bgcolor="#cccccc"
|align="left"|{{flagicon|Italy}} [[ItaliaÍ-tāi-lī]]
|'''2'''||3||0||2||1||4||5||-1
|}
| bgcolor="#EEEEEE" colspan="4" |6 goe̍h 14, 20:30 tī Cape Town
|-
|style="width:140px;"| {{flagicon|Italy}} [[ItaliaÍ-tāi-lī]]
| align="center"|–
|style="width:140px;"| {{flagicon|Paraguay}} [[Paraguay]]
| {{flagicon|New Zealand}} [[New Zealand]]
| align="center"|–
| {{flagicon|Slovakia}} [[SlovenskoSlovakia]]
| 1:1 (0:0)
|-
| bgcolor="#EEEEEE" colspan="4" |6 goe̍h 20, 13:30 tī Bloemfontein
|-
| {{flagicon|Slovakia}} [[SlovenskoSlovakia]]
| align="center"|–
| {{flagicon|Paraguay}} [[Paraguay]]
| bgcolor="#EEEEEE" colspan="4" |6 goe̍h 20, 16:00 tī Nelspruit
|-
| {{flagicon|Italy}} [[ItaliaÍ-tāi-lī]]
| align="center"|–
| {{flagicon|New Zealand}} [[New Zealand]]
| bgcolor="#EEEEEE" colspan="4" |6 goe̍h 24, 16:00 tī Johannesburg
|-
| {{flagicon|Slovakia}} [[SlovenskoSlovakia]]
| align="center"|–
| {{flagicon|Italy}} [[ItaliaÍ-tāi-lī]]
| 3:2 (1:0)
|-
|'''4'''||3||1||1||1||4||3||1
|- bgcolor="#cccccc"
|align="left"|{{flagicon|North Korea}} [[Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|Pak Tiâu-sián]]
|'''0'''||3||0||0||3||1||12||-11
|}
| {{flagicon|Brazil}} [[Pa-se]]
| align="center"|–
| {{flagicon|North Korea}} [[Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|Pak Tiâu-sián]]
| 2:1 (0:0)
|-
| {{flagicon|Portugal}} [[Phû-tô-gâ]]
| align="center"|–
| {{flagicon|North Korea}} [[Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|Pak Tiâu-sián]]
| 7:0 (1:0)
|-
| bgcolor="#EEEEEE" colspan="4" |6 goe̍h 25, 16:00 tī Nelspruit
|-
| {{flagicon|North Korea}} [[Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|Pak Tiâu-sián]]
| align="center"|–
| {{flagicon|Cote d'Ivoire}} [[Côte d'Ivoire]]
{{Round16
<!-- round of 16 -->
|6 goe̍h 26 – [[Port Elizabeth]] |A1: {{flagicon|Uruguay}} [[Uruguay]]|2|B2: {{flagicon|South Korea}} [[HânTāi-hân Bîn-kok|Lâm-hân]]|1
|6 goe̍h 26 – [[Rustenburg]] |C1: {{flagicon|US}} [[Bí-kok]]|1 |D2: {{flagicon|Ghana}} [[Ghana]]|2
|6 goe̍h 28 – [[Durban]] |E1: {{flagicon|Netherlands}} [[-tē-koklân]]|2|F2: {{flagicon|Slovakia}} [[SlovenskoSlovakia]]|1
|6 goe̍h 28 – [[Johannesburg]] |G1: {{flagicon|Brazil}} [[Pa-se]]|3|H2: {{flagicon|Chile}} [[Chile]]|0
|6 goe̍h 27 – [[Johannesburg]] |B1: {{flagicon|Argentina}} [[Argentina]]|3|A2: {{flagicon|Mexico}} [[MexicoBe̍k-se-ko]]|1
|6 goe̍h 27 – [[Bloemfontein]] |D1: {{flagicon|Germany}} [[Tek-kok]]|4|C2: {{flagicon|England}} [[Eng-lân]]|1
|6 goe̍h 29 – [[Pretoria]] |F1: {{flagicon|Paraguay}} [[Paraguay]]|0(5)|E2: {{flagicon|Japan}} [[Ji̍t-pún]]|0(3)
|6 goe̍h 29 – [[Cape Town]] |H1: {{flagicon|Spain}} [[Se-pan-gâ]]|1|G2: {{flagicon|Portugal}} [[Phû-tô-gâ]]|0
<!-- quarter-finals -->
|7 goe̍h 2 – Johannesburg |{{flagicon|Uruguay}} [[Uruguay]]|1(4)|{{flagicon|Ghana}} [[Ghana]]|1(2)
|7 goe̍h 2 – Port Elizabeth |{{flagicon|Netherlands}} [[-tē-koklân]]|2|{{flagicon|Brazil}} [[Pa-se]]|1
|7 goe̍h 3 – Cape Town |{{flagicon|Argentina}} [[Argentina]]|0|{{flagicon|Germany}} [[Tek-kok]]|4
|7 goe̍h 3 – Johannesburg |{{flagicon|Paraguay}} [[Paraguay]]|0|{{flagicon|Spain}} [[Se-pan-gâ]]|1
<!-- semi-finals -->
|7 goe̍h 6 – Cape Town |{{flagicon|Uruguay}} [[Uruguay]]|2|{{flagicon|Netherlands}} [[-tē-koklân]]|3
|7 goe̍h 7 – Durban |{{flagicon|Germany}} [[Tek-kok]]|1|{{flagicon|Spain}} [[Se-pan-gâ]]|0
<!-- final -->
|7 goe̍h 11 – Johannesburg |{{flagicon|Netherlands}} [[-tē-koklân]]|0|{{flagicon|Spain}} [[Se-pan-gâ]]|1
<!-- third place -->
|7 goe̍h 10 – Port Elizabeth |{{flagicon|Uruguay}} [[Uruguay]]|2|{{flagicon|Germany}} [[Tek-kok]]|3
| align=center | 1 || {{flagicon|Spain}} [[Se-pan-gâ]] || Chóng koan-kun
|-bgcolor=#C0C0C0
| align=center | 2 || {{flagicon|Netherlands}} [[-tē-koklân]] || Koat-sài
|-bgcolor=#CC9966
| align=center | 3 || {{flagicon|Germany}} [[Tek-kok]] || Poàⁿ koat-sài
| align=center |10 || {{flagicon|US}} [[Bí-kok]] || 8-hun koat-sài
|-
| align=center |11 || {{flagicon|Slovakia}} [[SlovenskoSlovakia]] || 8-hun koat-sài
|-{{ligne grise}}
| align=center |12 || {{flagicon|South Korea}} [[HânTāi-hân Bîn-kok|Lâm-hân]] || 8-hun koat-sài
|-
| align=center |13 || {{flagicon|Portugal}} [[Phû-tô-gâ]] || 8-hun koat-sài
|-{{ligne grise}}
| align=center |14 || {{flagicon|Mexico}} [[MexicoBe̍k-se-ko]] || 8-hun koat-sài
|-
| align=center |15 || {{flagicon|England}} [[Eng-lân]] || 8-hun koat-sài
|-{{ligne grise}}
| align=center |16 || {{flagicon|Chile}} [[Chile]] || 8-hun koat-sài
| align=center |20 || {{flagicon|South Africa}} [[Lâm-hui-kok]] || Tē-1 lûn pí-sài
|-
| align=center |21 || {{flagicon|Australia}} [[AustraliaÒ-chiu]] || Tē-1 lûn pí-sài
|-{{ligne grise}}
| align=center |22 || {{flagicon|New Zealand}} [[New Zealand]] || Tē-1 lûn pí-sài
|-
| align=center |23 || {{flagicon|Serbia}} [[SrbijaSerbia]] || Tē-1 lûn pí-sài
|-{{ligne grise}}
| align=center |24 || {{flagicon|Denmark}} [[DanTan-kokbe̍h]] || Tē-1 lûn pí-sài
|-
| align=center |25 || {{flagicon|Greece}} [[Hi-lia̍p]] || Tē-1 lûn pí-sài
|-{{ligne grise}}
| align=center |26 || {{flagicon|Italy}} [[ItaliaÍ-tāi-lī]] || Tē-1 lûn pí-sài
|-
| align=center |27 || {{flagicon|Nigeria}} [[Nigeria]] || Tē-1 lûn pí-sài
| align=center |31 || {{flagicon|Cameroon}} [[Cameroon]] || Tē-1 lûn pí-sài
|-{{ligne grise}}
| align=center |32 || {{flagicon|North Korea}} [[Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok|Pak Tiâu-sián]] || Tē-1 lûn pí-sài
|}
|}
* FIFA Kong-pêng Pí-sài Sióng (''FIFA Fair Play Trophy''): {{flagicon|Spain}} [[Se-pan-gâ kok-ka kha-kiû-tūi|Se-pan-gâ]]
 
{{FIFA Sè-kài-poe}}
[[Category:Kha-kiû pí-sài]]
 
[[Category:Kha-kiûFIFA Sè-kài-sàipoe]]
[[Category:2010 nî]]
[[Category:Lâm-hui-kok]]
5,115

次編輯