"Tō͘-chûn" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
('''Tō͘-chûn''' sī choan-bûn chài lú-kheh, ū-sî ia̍h kiam hòe-thâu kap kau-thong khì-kū, kiâⁿ chúi-lō͘ ê siong-chûn. {{stub}} Category:Ch… ê ia̍h í-keng kiàn-li̍p)
 
'''Tō͘-chûn''' sī choan-bûn chài lú-kheh, ū-sî ia̍h kiam hòe-thâu kap kau-thong khì-kū, kiâⁿ chúi-lō͘ ê [[siong-chûn]].
 
== Koan-liân ==
* [[Kheh-chûn]]
 
{{stub}}