"Sek-sò͘" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (A-lú-mih sóa Gân-liāu chit ia̍h khì Sek-sò͘
'''Gân-liāu''' (顏料) sī kái-piàn sek-tī ê châi-liāu; kho-ha̍k goân-lí siōng sī kái-piàn só͘ chiap-siū ê [[kng]] ê [[hoán-siā]] hong-sek. Sán-gia̍p kap gē-su̍t lī-ēng ê sek-sò͘ it-poaⁿ sī [[tio̍h-sek-che]]. Chū-jiân-kài mā ū thian-jiân ê [[seng-bu̍t sek-sò͘]].
 
== Siong-koan ==