"Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê hêng-chèng-khu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

→‎It-kip hêng-chèng-khu: misleading map
 
 
== It-kip hêng-chèng-khu ==
 
[[File:Ethno-linguistic based administrative division map of China.png|thumb|Ethno-linguistic based administrative division map of China]]
=== Séng ===
{| class="wikitable"
匿名使用者