"Lān-chiáu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Pēng-ha̍p le̍k-sú "Lān-chiáu"+"Im-keng"
~ (A-lú-mih sóa Im-keng chit ia̍h khì Lān-chiáu: goân-sêng le̍k-sú pēng-ha̍p)
(Pēng-ha̍p le̍k-sú "Lān-chiáu"+"Im-keng")
 
[[File:Male_pelvic_structures.svg|thumb|right|Im-keng (siōng chiàⁿ-pêng) sī cha-po͘ lâng siⁿ-thòaⁿ hē-thóng tī sin-khu pún-thé gōa-kháu ê hit pō͘-hūn.]]
{{delete}}
'''Lān-chiáu''' (𡳞鳥), i-ha̍k bêng-sû hō-chò '''im-keng''', sī [[cha-po͘]] lâng iā-sī [[tōng-bu̍t]] ê [[siⁿ-thòaⁿ hē-thóng]] tī [[sin-khu]] pún-thé gōa-kháu ê hit pō͘-hūn (bô pau-koat [[lān-hu̍t]]), hêng chhin-chhiūⁿ chi̍t-ki. Lēng-gōa, im-keng mā sī pàng-jiō pàng--chhut-lâi ê só͘-chāi.
 
{{stub}}
 
[[Category:I-ha̍k]]
[[Category:Chhī-leng tōng-bu̍t ê kiat-kò͘]]