"Iōng-chiá thó-lūn:Sunshine678" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
Chhiáⁿ siu-tio̍h chi̍t-hong iau-chhiáⁿ ê iōng-chiá, kā chit-ê siau-sit choán-ta̍t hō͘ kî-tha iáu-bōe iau-chhiáⁿ ê iōng-chiá thó-lūn ia̍h-bīn téng-koân, nā khah-su lí ū chi̍t-kóa goan-in bē-tàng chek-ke̍k chham-ú, mā chhiáⁿ pang-bâng choán-ta̍t chi̍t-hong iau-chhiáⁿ, ta̍k-ke tio̍h-ài chò-hóe pang-chān chiah ē-tàng thê-seng Hàn-gí khì-siōng-ha̍k ia̍h-bīn ê ho̍k-bū, phín-chit kah sò͘-liōng! Hui-siông kám-siā lí ê chham-ú!--[[Iōng-chiá:Tenbeens|Tenbeens]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Tenbeens|對話]]) 2017-nî 10-goe̍h 2-ji̍t (Pài 1) 15:14 (UTC)
== 網路百科 ==
*哇自己馬有成立一個維基,里ㄟ賽來寫無?--[[Iōng-chiá:Msnhinet8|Msnhinet8]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Msnhinet8|對話]]) 2018-nî 7-goe̍h 30-ji̍t (Pài 1) 03:50 (UTC)
*[http://internetpedia.nctu.me/wiki/index.php?title=%E9%A6%96%E9%A0%81 網路百科],這系哇自己架ㄟ維基喔!--[[Iōng-chiá:Msnhinet8|Msnhinet8]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Msnhinet8|對話]]) 2018-nî 7-goe̍h 30-ji̍t (Pài 1) 03:50 (UTC)
18

次編輯