"Tiuⁿ Ha̍k-iú" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
}}
-->
'''Tiuⁿ Ha̍k-iú''' ([[Hàn-jī]]: 張學友; [[Eng-gí]]: Jacky Cheung; {{bd|1961- nî|7 goe̍h 10 ji̍t||}}), [[Hiong-káng]] chhut-miâ ê si̍t-le̍k-phài [[koa-chhiú]]. Hiong-káng "Sù-tāi-thian-ông" (四大天王) chi-1, ū "Koa-sîn" ê chhiok-hō. [[1984-nî]] khò 1-siú "Tōa-tē in-chêng" (大地恩情), tit-tio̍h thâu-chi̍t-kài Hiong-káng Cha̍p-poeh-khu Gia̍p-û Koa-chhiùⁿ Tāi-sài (十八區業餘歌唱大賽) ê koàn-kun. Bô-lōa-kú liáu-āu, i kap [[Polygram]] chèng-sek chhiam-iok, chiâⁿ-chò chit-keng chhiùⁿ-phìⁿ kong-si ê koa-chhiú. Chhiam-iok liáu-āu, Tiuⁿ Ha̍k-iú phêng chi̍t-tè miâ hō-chòe "Smile again, Má-lī-a" ê koa-khek khí-ke, pēng-chhiáⁿ chin kín tī koa-toâⁿ khiā-tiâu-khiā.
 
[[1991-nî]] ê "每天愛你多一些" chiâⁿ-chò tong-nî Hiong-káng siāng chhèng ê koa-khek. Hit sî-chūn ê Tiuⁿ Ha̍k-iú tī Hiong-káng ga̍k-tôaⁿ ê tē-ūi í-keng ta̍t-kàu tian-hong. Keh-tńg-nî ê [[kò-jîn choan-chip]] ''Chin-chêng liû-lō͘'' (真情流露) sòa-chiap chiâⁿ-chò Hiong-káng le̍k-sú siōng siau-lō͘ siōng kài hó ê choan-chip chi-it, kap [[Lâu Tek-hôa]] (劉德華), [[Lê Bêng]] (黎明), [[Koeh Hù-sêng]] (郭富城) chòe-tīn hō· mûi-thé hō 1 ê "Sù-tāi-thian-ông" ê hong-bêng. [[1993-nî]] thui-chhut ê Hôa-gí choan-chip ''Bún-pia̍t'' (吻別) chhòng-hā Tâi-ôan le̍k-sú siōng chòe-tōa ê siau-siû-liōng. [[1997-nî]] ián-chhut goân-chhòng [[im-ga̍k-kio̍k]] ''[[Soat-lông-ô͘]]'' (雪狼湖) kāng-khoán chin siū hoan-gêng. Liáu-āu, iū-koh tī [[2004-nî]] sak-chhut Hôa-gí-pán.
匿名使用者