"Gē-su̍t" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
[[tóng-àn:קולנוע אורדע - אתרי מורשת במרכז הארץ - רמת גן 2015 (7).JPG|縮圖|Gē-su̍t]]
 
'''Gē-su̍t''' (藝術) sī bó·-chi̍t-koá chok-phín (mi̍h-kiāⁿ ia̍h oa̍h-tōng) he̍k-chiá-sī gē-su̍t piáu-hiān-chiá pún-sin, hām koan-sióng-chiá tiong-kan hō·-siong éng-hióng, tì-sú sán-seng cheng-sîn-siōng, [[sim-lí]]-siōng, kap [[kám-kak]] ê piàn-hoà ê oa̍h-tōng.
 
Chit-khoán oa̍h-tōng te̍k-pia̍t kiông-tiāu koan-sióng-chiá tùi chok-chiá (piáu-hiān gē-su̍t ê lâng) ê kiâⁿ-choè ê chiáng-ak, lán kā hiah-ê hō· chok-chiá kap koan-sióng-chiá sán-seng kau-kâⁿ ê chhiú-lō·, mûi-thé, tùi-siōng téng-téng ê chok-phín, hām chit kui-ê koè-têng, lóng kiò-chò gē-su̍t.
11,925

次編輯