"Ecuador" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Fixed content
(Fixed content)
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
|government_type = [[Unitary state|Unitary]] [[Presidential system|presidential]] [[constitutional republic]]
|leader_title1 = chóng-thóng
|leader_name1 = [[RafaelLenín CorreaMoreno]]
|leader_title2 = hù-chóng-thóng
|leader_name2 = [[JorgeMaría GlasAlejandra Vicuña]]
|legislature = [[National Assembly (Ecuador)|National Assembly]]
|area_rank = 75th
5

次編輯