"Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/9 goe̍h 3 ji̍t" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (受保護 "Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/9 goe̍h 3 ji̍t": Chhut-hiān tī thâu-ia̍h ([Siu-kái=囇允許自動確認用戶] (無限期)))
| ldate =
| festival =
| image = Battle of crecy froissart.jpg
| border =
| wide =
| year1 = 1260 nî
| event1 = [[Bông-kó͘ Tè-kok]] kap [[Mamluk Sultan-kok]] jhí [[Ain Jalut Chiàn-tò͘]].
| event1 =
| year2 = 1346 nî
| event2 = [[Pah-nî Chiàn-cheng]]: [[Eng-lân Ông-kok]] kap [[Hoat-lân-se Ông-kok]] kiam in siang-pêng tông-bêng khí [[Crécy Chiàn-tò͘]] ''(tô͘)'', té-bé Eng-lân sè-le̍k sèng-lī.
| event2 =
| year3 = 1783 nî
| event3 = [[Tāi Eng-kok]] [[George 3-sè]] ê tāi-piáu kap [[America Ha̍p-chiòng-kok]] ê tāi-piáu chhiam [[Pa-lí Tiâu-iok (1783 nî)|Pa-lí Tiâu-iok]], liáu-kiat [[Bí-kok Kek-bēng Chiàn-cheng]].
| event3 =
| year4 = 1791 nî
| event4 = [[Hoat-kok]] chè-tēng [[1791 nî Hoat-kok Hiàn-hoat|1791 nî Hiàn-hoat]]
| event4 =
| year5 = 1817 nî
| event5 = [[Be̍k-se-ko To̍k-li̍p Chiàn-cheng]]: [[Be̍k-se-ko]] kap [[Se-pan-gâ]] khí [[San Diego de la Unión Chiàn-tò͘]].
| event5 =
}}
<div class="hlist" style="margin-top: 0.5em; text-align: right;">