"Le-bóng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (A-lú-mih iōng choán-ia̍h sóa ia̍h-bīn Lê-bóng kòe Le-bóng
}}
 
'''Le-bóng'''<ref>{{cite conference|title=台語中日語外來語之聲調與日語音節結構的對應關係|author=王順隆|conference=2005語文教育國際學術研討會|publisher=南台科技大學|year=2005|url=http://sun-liong.myweb.hinet.net/lunwen17.htm}}</ref> sī [[koé-chí]] ê 1 khoán, hêng-thé sio̍k [[kam-kó]].
 
== Chham-chiàu ==
{{reflist}}
 
{{stub}}
 
[[Category:Kóe-chí]]