"Wikipedia:Tong-nî ê kin-á-ji̍t/9 goe̍h 3 ji̍t" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
| wide =
| year1 = 1260 nî
| event1 = [[Bông-kó͘ Tè-kok]] kap [[Mamluk Sultan-kok]] jhíkhí [[Ain Jalut Chiàn-tò͘]].
| year2 = 1346 nî
| event2 = [[Pah-nî Chiàn-cheng]]: [[Eng-lân Ông-kok]] kap [[Hoat-lân-se Ông-kok]] kiam in siang-pêng tông-bêng khí [[Crécy Chiàn-tò͘]] ''(tô͘)'', té-bé Eng-lân sè-le̍k sèng-lī.