"Le̍k-hoat" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~
 
'''Le̍k-hoat''' (calendar) sī kā [[sî-kan]] hō-miâ ê hē-thóng, pí-lūn kóng bó͘-mih [[kang]], bó͘-mih [[nî]]. Hō ê miâ tō sī [[le̍k-hoat ji̍t-chí]] (calendar date).
 
(漢譯)曆法(calendar)是交時間號名兮系統,比如講某物工、某物年。號兮名著是曆法日子(calendar date)。
 
Le̍k-hoat ê siat-kè tiāⁿ ē kap chit-koá [[thian-bûn-ha̍k|thian-bûn]] hiān-siōng sio it-tì. Le̍k-hoat ê kū-thé piáu-hiān tō sī '''le̍k-thiah''', mā hō chò '''la̍h-ji̍t'''. [[Le̍k-thiah]] ū chin chē khoán, chhan-chhiūⁿ kóng 1 kang 1 kang ê "ji̍t-thiah", 1 kò goe̍h 1 kò goe̍h ê "goe̍h-thiah", ...
 
(漢譯)曆法兮設計定會合一寡天文現象相一致。曆法兮具體表現著是日拆,嘛號做曆日。日拆有真濟款,親像講一工一工兮一拆,一個月一個月兮月拆,...
 
{{phí}}
匿名使用者