"Aksum Ông-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (added Category:Aksum Ông-kok using HotCat
'''Aksum Ông-kok''' sī [[Hui-chiu]] tang-pō͘ tāi-iok chêng 5 sè-kí kàu āu 1 sè-kí chhut-hiān, 950 nî chó͘-iū bia̍t-bông ê ông-kok, i-ê só͘-chāi tāichha-put-kàitokinchit-á ê [[Ethiopia]] kap [[Eritrea]].
 
Chit-êPún ông-kok, chhamchhām kó͘-chá [[Kó͘-tāi Lô-má|Lô-má]] kapkiam [[Ìn-tō͘]] ū thong-siong koan-he. Tī kun-chú [[Ezana]] chāi-ūi kî-kan (iok-lio̍k 320 nî kàu 360 nî), ông-kok choán-kái sìn [[Ki-tok-kàu]].
 
== Liân-kiat ==