"Dwight D. Eisenhower" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

piau-chhiam: 2017 原始碼編輯
 
'''Dwight David "Ike" Eisenhower''' ([[1890 nî]] [[10 goe̍h 14 ji̍t]] - [[1969 nî]] [[3 goe̍h 28 ji̍t]]) sī [[Bí-kok]] tē-34-ê chóng-thóng, jīm-kî sī tē-42 chham tē-43-kài, [[1953 nî]] [[1 goe̍h 20 ji̍t]] chiūⁿ-jīm, [[1961 nî]] [[1 goe̍h 20 ji̍t]] sià-jīm.
 
== PōeChhut-kéng kap chá-liânsin ==
Eisenhower sī Tek-kok-hē ka-têng chhut-sin, in ê goân sèⁿ sī siá chò ''Eisenhauer''. Eisenhauer ka-cho̍k sī tī 1741 nî tùi [[Tek-kok]] ê [[Karlsbrunn]] î-bîn khí [[Pak Bí-chiu]], chi̍t khai-sí sī tòa tī [[Pennsylvania]] chiu ê [[York (Pennsylvania)|York]], in só͘ sio̍k ê kûn-thé kiò [[Pennsylvania Tek-ì-chì-lâng]] (Pennsilfaanisch Deitsch), āu-lâi tī 1880 nî-tāi sóa khì [[Kansas]]. Eisenhower ê chó͘-sian sī chò-si̍t-lâng, kiò [[Hans Nikolaus Eisenhauer]], Hans ê cheng-sun (tē 4-tāi kiáⁿ) sī [[David Jacob Eisenhower]], i sī Dwight ê lāu-pē. Dwight lāu-bú [[Ida Elizabeth Eisenhower|Ida Elizabeth]] mā sī Tek-kok-hē, sī [[Virgina]] chhut-sì, āu-lâi î-bîn khì Kansas. David kap Ida tī 1885 nî kiat-hun,