"Pó-lô" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
[[File:StPaul ElGreco.jpg|thumb|245px|Paulos.]]
 
'''Paulos''' (iok 3 nî - iok 67 nî), [[Hàn-gí]] hō-chò '''Pó-lô''' (保羅) ia̍h '''Pó-lo̍k''' (保祿), sī siāng kó͘-chá ê [[Ki-tok-kàu]] thôan-tō-jîn chi it. I goân-lâi ê mîa sī Sò-lô (掃羅, Saul). Paulos tī [[Sió A-se-a]], [[Hi-lia̍p]], chham [[Italia]] thôan-tō, kiàn-li̍p [[kàu-hōe]]. I tī [[Tarsus]] chhut-sì, tī [[Lô-má]] kòe-sin, sī [[Thian-chú-kàu]] ê sèng-jîn. I chham koh só͘-chāi kàu-hōe ia̍h jîn-bu̍t lâi-óng ê phoe-sìn, siu-lo̍k tī [[Sin-iok Sèng-keng]] ê 13-ê phiⁿ-chiong; i ê sū-chek, hō͘ [[Loukas]] kì-lo̍k tī Sèng-keng ê [[Sú-tô͘ Hēng-tōan]].
 
[[Category:Sèng-keng jîn-bu̍t]]
匿名使用者