A-lú-mih

加入於 2008-nî 5-goe̍h 19-ji̍t (Pài-it)
無編輯摘要
(Chhú-siau 190.13.216.1 (thó-lūn) ê siu-tēng-pún 1902854)
piau-chhiam: 復原
|}
 
Góa ū pún wiki ''bureaucrat'' ("koaⁿ-liâu") kap ''sysop'' ("koán-lí-oân") kong-lêng ê chhau-chok khoân-hān, thang chhù-lí chi̍t kóa su-iàu chia kong-lêng ê tāi-chì.
 
I have bureaucrat and sysop permissions on this wiki.