"Sin-khu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
 
'''Sin-khu''', ia̍h '''sin-thé''', sī [[seng-bu̍t-ha̍k]] lí-lūnlō͘ tang-tiong oa̍h-mi̍h ê bu̍t-chit chûn-chāi.
 
{{stub}}