"Ko-hiông (khu-pia̍t-ia̍h)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (Luuva sóa Ko-hiông chit ia̍h khì Ko-hiông (khu-pia̍t-ia̍h)
piau-chhiam: Ēng hêng-tōng pian-chi̍p tī chhiú-ki-á bāng-ia̍h kái--ê
 
* [[Ko-hiông-chiu]] (Ji̍t-pún thóng-tī sî-tāi)
* [[Ko-hiông-chhī]]
* [[Ko-hiông chhī-lāi]]
* [[Ko-hiông-koān]]: tsit-má Ko-hiông-chhī--ê 1 pō͘-hūn.