"Pang-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Pang-kok''', nā tùi-èng Eng-gí ê '''''state''''', sī chi̍t-ê [[chèng-tī-thé]]. Chi̍t khoán tēng-gī sī ū kiông-chè-le̍k ê chèng-tī cho͘-chit, hâm chi̍t-ê tiong-iong chèng-hú thang pó-chhî tī it-tēng tē-lí léng-thó͘ tang-tiōng to̍k-chàm bú-le̍k sú-iōng ê ha̍p-hoat-sèng.
 
== Iōng-gí pí-kàu ==
匿名使用者